Kontakt

Prezes klubu                                 

Marek Widzicki, telefon: 502-750-136

Trenerzy

Pierwsza drużyna i rezerwy

Robert Kugiel, telefon: 517-891-418, Aleksander Cybulski, telefon: 603-181-720

Juniorzy

Dyrektor sportowy i koordynator grup młodzieżowych oraz nabory: Aleksander Cybulski, telefon: 603-181-720

Menedżer ds. sportowo-marketingowych: Katarzyna Iwańska, telefon: 601-615-383